Spolky a sdružení

V naší obci aktivně působí několik spolků a sdružení. Jedná se především o ČČK Džbánov, SK Džbánov a SDH Džbánov. Díky aktivní snaze členů těchto spolků se daří v obci udržovat společenský, kulturní a sportovní život na dobré úrovni.

Zde si můžete prohlédnout předběžný přehled akcí plánovaných na rok 2016.

SDH Džbánov 

Historie 

Hasičský sbor byl založen 30.6. 1882 rolníkem Janem Nevyjelem, hostinským Františkem Mudruňkou, krejčovským mistrem Janem Novákem a tehdejším starostou obce Janem Pekárkem. Celá obec se pojistila proti ohni u pojišťovacího spolku Rychnovsko - Novoměstského a ten daroval sboru čtyřkolovou stříkačku od firmy Smékal Praha, včetně 12 kusů výzbroje členské a 4 kusů hodnostní.

Informace pro spolky 

Zde jsou k dispozici formuláře a postupy pro případ čerpání dotace z obecního rozpočtu: 

  • Upozornění a pokyny k poskytování dotací z rozpočtu obce
  • Vzor smlouvy - dotace
  • Žádost o poskytnutí individuální dotace